fbpx

Vanliga frågor

Lämnar ni någon garanti på utfört arbete och vad täcker reparationsgarantin?

Vi lämnar 3 månader garanti på reservdelar och utförd reparation. Garantin täcker eventuella fel som är direkt kopplade till den del som är reparerad och som inte orsakats av handhavandefel.
Garantin gäller inte tapp/klämskador, fukt/vätskeskador och fel som inte kan återskapas/påvisas.

Spara ditt kvitto som garantibevis.

Hur gör jag för att reparera min enhet hos er?

Du använder kontaktformuläret här på sidan eller ringer 070- 622 35 97 så kommer vi överens om när du kan lämna din enhet.

Raderas någon information på min enhet när den repareras, t.ex bilder, kontakter osv?

Vi tar aldrig bort eller rör någon information på din enhet vid reparation, men vi rekommenderar att man gör en backup på all information innan man lämnar in enheten.

 

Allmänna villkor vid inlämning av enhet

  • Vi erbjuder 3 månader funktionsgaranti på reservdelar och utfört arbete.
  • Garanti lämnas ej på reparationer av vätskeskadade enheter.
  • Vi utför enbart reparation enligt angiven information. Upptäcker vi det nödvändigt att utföra ytterligare service på din produkt så kontaktar vi dig innan ytterligare åtgärder vidtas.
  • Om du skickar in din enhet till oss så skicka alltid med Rek brev via Posten.
  • Vi står ej för kostnader för förlorad inkomst på grund av felaktigheter.
  • Vänligen specificera utförligt vad ni vill få avhjälpt för en snabb reparation.
  • ​Vi rekommenderar alltid backup på din vara innan inlämning på service.
  • JE Produktion ansvarar ej för program- och mjukvaru-fel.
  • Vi ansvarar ej för förlust av lagrad kundunik information/data vid reparation och service.
s